Kolektív autorov

Dejiny slovenského divadla I.

Prvý zväzok Dejín slovenského divadla prináša komplexný a syntetizujúci obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948. Autori štúdií: Juliana Beňová, Jaroslav Blaho, Juraj Hamar, Lukáš Kopas, Eva Kyselová, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Zdenka Pašuthová, Soňa Šimková, Vladimír Štefko, Martin Timko, Miklós Vojtek.

Vydavateľstvo

Počet strán

736

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

70 Teória a dejiny umenia. Všeobecnosti

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8190-039-6

Druh väzby

Viazaná

Autor

Kolektív autorov