Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2011

Zborník referátov z vedeckej konferencie o aktuálnych otázkach štúdia introdukovaných drevín.

Vydavateľstvo

Arborétum Mlyňany

Počet strán

177

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2011

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

57 Botanika. Zoológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Vieska n. Ž.

ISBN

978-80-970849-8-1

Druh väzby

Brožovaná

Autor