Milan Dermek

Hasičské automobily od histórie po súčasnosť

Kniha nadväzuje na I. diel knihy z roku 2011, odkedy hasičské jednotky na Slovensku prešli výraznou modernizáciou hasičskej techniky. Neobsahuje len novú hasičskú techniku, ale je v nej spracovaný komplexný prehľad hasičskej techniky používanej v Hasičskom a záchrannom zbore, dobrovoľných hasičských zboroch obcí, závodných hasičských útvaroch a ostatných hasičských jednotkách. Knižka je určená pre priaznivcov hasičskej techniky od malých detí, akoprvé zoznámenie s hasičskou technikou, cez hasičov, ako prehľad hasičskej techniky používanej v hasičských jednotkách, až po tých skôr narodených ako pamiatka na hasičstvo.

Vydavateľstvo

Počet strán

256

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8154-242-8

Druh väzby

Viazaná

Autor

Milan Dermek