Alfonz Gajdoš

Hospodárska geografia 2

pre 1. ročník obchodných akadémií/2. časť

Nová Hospodárska geografia pre obchodné akadémie je dielom skúsených a erudovaných autorov, ktorí vytvorili plnohodnotnú učebnicu moderného typu zodpovedajúcu požiadavkám učebných osnov aj pripomienkam učiteľov. Dielo odzrkadľuje aktuálne trendy v obsahovom aj didaktickom spracovaní učebníc a podporuje rozumové, intelektové, aj tvorivé schopnosti študentov.

Počet strán

144

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

999 Učebnice

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-7158-695-1

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Alfonz Gajdoš

Autor

Alfonz Gajdoš