Jan Jáborník: Historik, teoretik a kritik divadla

Príspevky z kolokvia venované teatrologickej činnosti Jána Jáborníka, analytické štúdie o herectve a vývinových tendenciách v réžii a dramaturgii a ďalšie články. Autori štúdií: M. Timko, J. B. Wild, N. Lindovská, Z. Pašuthová, M. Mašlárová, K. Mišovic, J. Beňová, M. Mojžišová, M. Pukan, P. Himič, M. Ballay, Z. Bakošová Hlavenková, A. Turčan, U. Turčanová.

Vydavateľstvo

Počet strán

520

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

Osobnosti

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8190-041-9

Druh väzby

Brožovaná

Autori