Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach

Zborník štúdií.

Počet strán

249

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Esej

Druh diela

84 Eseje. Prednášky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava – Michalovce

ISBN

978-80-89489-11-4

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Peter Žeňuch, Elena S. Uzeňová, Katarína Žeňuchová

Autori