GAŠPARÍKOVÁ, Božena - GALLOVIČ, Peter

Komentár k zákonu o obaloch s vykonávacími a súvisiacimi predpismi

Zákon č. 223/2001 a vykonávacie predpisy.

Počet strán

447

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2003

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-8057-541-X

Autori

GAŠPARÍKOVÁ, Božena - GALLOVIČ, Peter