Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

Zborník anotácií referátov, ktoré odzneli na konferencii 9. – 10. 6. 2016 v Košiciach.

Počet strán

19

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2016

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-89489-26-8

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Šimon Marinčák, Peter Žeňuch

Autor