Pamäť

Výber z tvorby Jána Ondruša. Prvá časť obsahuje básne uverejnené časopisecky v Mladej tvorbe v rokoch 1956 -- 1962; báseň Hlasy vyšla v Slovenských pohľadoch (1962). Druhú časť predstavuje komplexná zbierka Šialený mesiac z roku 1965. Prvá polovica básní poslednej časti je vybratá zo zbierky Posunok s kvetom (1968), ostatné verše sú z knihy Mužské korenie (1972).

Podľa Štefana Strážaya, autora doslovu, "pôvodné ponímanie rozdvojeného sveta sa v Ondrušovi veľmi rýchlo premieta do problému dvojakosti ľudskej existencie, do dvojpólovosti ľudského indivídua. Básnik Ondrušovho typu tu celkom logicky našiel dôvod k novým obavám. Súvisí to s tým, že Ondrušove motívy tohto druhu (a výrazne prevažujú) nevyjadrujú vnútornú protirečivosť vecí a javov sveta v ich pohybe, ale naopak, v ich zmeravení, v akejsi stŕpnutosti, a to napriek tomu, že Ondrušov text prekypuje slovesami a opakovaním pohybu vôbec, je to však pohyb do kruhu, respektíve každý čiastkový pohyb je súčasne nie vyvažovaný, ale rušený iným pohybom. A podobne: každá vec, pocit, myšlienka. Ondrušov problém je teda problémom istej zaskočenosti, zablokovania, nemožnosti pohybu, zmeny, keď už spor sa vedie nie medzi svetom a mnou, ale medzi mnou a mnou, a vinovatý nie je svet, ale ja, ale ten o niečo lepší som zase len ja. Tento stav vecí je u Ondruša ponímaný ako istý kolaps, zrútenie, pád -- ale v páde nakoniec, ale naozaj už celkom nakoniec -- zostáva nádej, že "dopadneš mäkko"".

Vydavateľstvo

Počet strán

140

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1982

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

13-72-060-82

Druh väzby

Viazaná

Autor doslovu

Zostavovateľ

Štefan Strážay

Ilustrátor

Ľudovít Hološka

Autor