Reštrukturalizovaná ADR platná od 1. 1. 2003. Zv. 2.

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

Počet strán

628

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2003

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

38 Komunikácia. Doprava

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-968251-5-1

Autor