Sborník slovenských národních piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, obyčajov a povier

Druhé veľké súborné dielo Pavla Dobšinského. Svôj pôvodný záujem o rozprávku rozširuje o ďalšie folklórne žánre a jeho činnosť tak nadobúda etnografickejší charakter. Výrazne k tomu prispelo založenie Matice slovenskej (1863), ktorá sa o vydanie Sborníku postarala.

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1870

Typ diela

Editorská činnosť
Populárne žánre
Pre deti a mládež
Próza

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Viedeň

Zostavovateľ