Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike 2005

Imisná a emisná časť súbornej správy.

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2006

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

31 Životné prostredie. Ekológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-88907-57-8

Druh väzby

Brožovaná

Autor