Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike 2004

Znečistenie ovzdušia SR.

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2005

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

31 Životné prostredie. Ekológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-88907-54-3

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

K. Pukančíková

Autor