KOPECKÁ, Martina - LALIKOVÁ, Tatiana - ONDREJKOVÁ, Renáta - SKLADANÁ, Jana - VALENTOVÁ, Iveta

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch

Publikácia obsahuje slovníkovú časť prevzatých slov v predspisovnom období a štúdiu o putovaní slov a živote cudzích slov v slovenčine. Voľne nadväzuje na Historický slovník slovenčiny.

Počet strán

202

Rok vydania

2011

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-224-1217-9

Druh väzby

Viazaná

Autor

KOPECKÁ, Martina - LALIKOVÁ, Tatiana - ONDREJKOVÁ, Renáta - SKLADANÁ, Jana - VALENTOVÁ, Iveta