Leonhard Schlegel

Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu IV

Kritický prehľad psychológie C. G. Junga so zohľadnením aspektov daseinsanalytického pohľadu M. Bossa, antropologickej psychoterapie V. V. Gebsattela, učenia o veľkej skúsenosti Grafa Dürkheima a doplnený prehľadom takzvaných meditatívnych metód... V preklade spisovateľky Svetlany Žuchovej.

Vydavateľstvo

Počet strán

257

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2006

Typ diela

Odborná literatúra

Jazyk originálu

Nemecký jazyk

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

8088952247

Prekladateľ

Autor

Leonhard Schlegel