Život je provizórium 7

Tento siedmy zväzok Straussovho súborného diela obsahuje meditácie a reflexie tohto výnimočného konvertitu a skvelého kresťanského mysliteľa a filozofa. Texty sú zadelené do štyroch kapitol: meditácie - modlitby - retrospektíva - reflexia. Straussova meditácia interpretácie Apoštolského vyznania viery, obsiahnutá v tomto zväzku, patrí k tomu najcennejšiemu, čo autor napísal. Okrem meditácii editor zaradil do tohto zväzku aj modlitby, sviatočné príhovory, pobožnosti Krížovej cesty, listy chorým. Kapitola s názvom Retrospektíva je súborom nepublikovaných autorových spomienkových i rozlúčkových textov. Posledná časť zväzku - reflexie je tematicky rozdelená na Kultúra a Svet.

Počet strán

362

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Literárna veda

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-7165-840-5

Druh väzby

Viazaná