Jana Dudková

Zmena bez zmeny

Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993

Publikácia vedeckej pracovníčky Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV vychádza z výskumu slovenskej postsocialistickej hranej tvorby. Ako uvádza autorka ambíciou knihy je upozorniť na bohatosť, ale aj ambivalentnosť televíznej tvorby, ktorá nebola taká chudobná, ako sa v kruhoch filmových historikov a kritikov niekedy tradovalo.

Počet strán

240

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-85187-88-5

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Jana Dudková