Hornozemplínska knižnica

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby v územnom obvode sídla ako mestská knižnica. V územnom obvode plní aj regionálne knižničné, informačné, bibliografické, koordinačné a metodické funkcie: vytvára a sprístupňuje fond regionálnych dokumentov, vytvára regionálne bibliografické a faktografické bázy dát, spracúva a vydáva regionálnu bibliografiu, zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov doplňovanie knižničných fondov obecných knižníc, spracúva regionálnu… Čítať ďalej