Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku