Literárne a hudobné múzeum

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici (LHM), založené v roku 1969 patrí svojou špecializáciou k ojedinelým múzeám na Slovensku i v Európe. Zameriava sa na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia: polyhistor 18. storočia Matej Bel, v Nemecku pôsobiaci hudobný skladateľ obdobia baroka Ján Francisci a staviteľ nástrojov Michal Búľovský (Bulyowsky), predstavitelia slovenskej literatúry Ján Chalupka, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján… Čítať ďalej