Pamätný dom Juraja Fándlyho, Naháč

Pamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený r. 1990, sa nachádza v budove rímsko-katolíckej fary, kde Juraj Fándly v rokoch 1780-1807 pôsobil ako farár. Pamiatkovo chráneny objekt bol zrekonštruovaný a upravený pre potreby múzejnej expozície. Expozícia je rozdelená do dvoch častí. V prvej sú dokumenty o živote a diele J. Fándlyho, osvietenca, národného buditeľa, významného člena Bernolákovskej družiny, tajomníka Slovenského učeného tovarišstva. Sú tu prezentované fotokópie jeho diel a statí, ktorých napísanie bolo inšpirované snahou sprístupniť… Čítať ďalej