Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

Vydavateľstvo fungujúce od roku 1953, pred tým fungujúce ako vydavateľstvo Tatran. K pôvodnému názvu sa vrátilo v roku 1965, tak funguje dodnes. Čítať ďalej