Veda

Naše knižné publikácie

Rastislava Stoličná-Mikolajová
Ester Plicková
1986

Spôsob života družstevnej dediny

Slavomír Michálek
2017,
 1. vydanie

Rivali a partneri studenej éry

Luboš Neslušan
2017,
 1. vydanie

Elementárny úvod do nebeskej mechaniky

2017,
 1. vydanie

Spytovali ste sa

Erika Brtáňová
2018,
 1. vydanie

Slovo pánovo zostáva naveky

Eva Krekovičová
2018,
 1. vydanie

Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku

Júlia Behýlová
2018,
 1. vydanie

Slovenskí jazykovedci

Miroslav Londák
2018,
 1. vydanie

Šikova ekonomická reforma a Slovensko

Klára Buzzásyová
2018,
 1. vydanie

Ako sa rodia a žijú slová I., II.

Miroslav Balog
Miroslav Tatarko
2018,
 2. dopln. vydanie

Odhalené tajomstvá chémie

Stránky