28.03.2022 23:45
Literárna súťaž

12. ročník Eseje Jána Johanidesa

Zapojte svoju školu do zaujímavej stredoškolskej súťaže! Stačí, ak napíšete krátku esej na niektorú z trojice myšlienok spisovateľa Jána Johanidesa alebo na citát Williama Shakespeara, ktorý vystihuje dnes tak naliehavú tému ochrany životného prostredia.

 

  1. Obávam sa, že sa blížime k obdobiu, keď sa ľudia budú dorozumievať ochudobneným jazykom ako v komikse. (Ján Johanides)

  2. To, či mal istý druh brontosaura deväť sŕdc, nie je dôležité. Dôležitý je vzťah JA a TY. (Ján Johanides)

  3. Vnútorná dôstojnosť je odjakživa spojená i s pocitom slobody. (Ján Johanides)

  4. Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú. (William Shakespeare)

 

Pravidlá:

  • úvodným mottom eseje musí byť niektorá z vyššie uvedených myšlienok;

  • rozsah eseje by nemal presiahnuť 4 normostrany, čiže 7200 znakov vrátane medzier;

  • do súťaže sa môže prihlásiť každý stredoškolák či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku;

  • každá esej musí byť označená nasledovne: Meno, priezvisko a vek súťažiacehonázov eseje a ako motto myšlienka Jána Johanidesa alebo Williama Shakespeara, ktorou bola esej inšpirovanánázov a adresa školy, vrátane mailového kontaktu na autora alebo pedagóga;

  • súťaž bola vyhlásená 11. januára 2022

  • eseje treba zaslať najneskôr do 28. marca 2022 na emailovú adresu: esej.johanides@litcentrum.sk

 

Výsledky súťaže budú vyhlásené koncom apríla 2022. Presný termín bude upresnený podľa aktuálnej pandemickej situácie. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác a workshopom. Porotu bude tvoriť päť porotcov, zamestnancov LIC: Pavel Sibyla (riaditeľ), Dana Podracká (poetka a esejistka), Soňa Uriková (prozaička), Alexandra Jurišová (recenzentka a editorka) a Daniel Domorák (literárny vedec).

Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue, v Denníku N a bude honorovaná sumou 100 eur.