10.12.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Autorské čítanie Anity Tešovičovej

Spolok slovenských spisovateľov

s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

si Vás dovoľuje pozvať na autorský večer

ANITA TEŠOVIČOVÁ

Údolie zabúdania = Zádrapky

(S)pískané za pochodu & bájky mierne nabrúsené

diela uvedú Ondrej Herec a Pavol Janík = umelecký prednes Marta Gogálová a Marián Grebáč

v pondelok 10. decembra 2007 o 15.00 h = Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava