27.03.2020 18:00
Trvanie do: 31.03.2020 20:00
Podujatie

Básne/ě v karanténe 2

Po úspechu nášho minulotýždňového online festivalu Básne/ě v karanténe pokračujeme od piatku 27. až do utorka 31. marca druhým kolom: druhá desiatka skvelých mien!
Opäť sa môžete tešiť na každodenné live prenosy autorských čítaní mnohých skvelých mien súčasnej poézie v českom a slovenskom jazyku. Spríjemníme si karanténu a nedostatok kultúrneho vyžitia, nahliadneme do domovov našich obľúbených básnikov a poetiek a vypočujeme si ich aktuálne texty!
Vysielať budeme opäť každý deň vždy presne o 18:00 a 19:00 naživo prostredníctvom FB stránky BÁSNE - literárna súťaž. Každý deň si tak budete môcť vypočuť autorské čítanie dvoch výrazných súčasných básnikov či poetiek - živá poézia priamo z ich bytov do tých vašich, živá poézia ako najlepší liek na izoláciu.
Dramaturgicky a organizačne festival pripravili Michal Tallo a Jan Škrob.

PROGRAM:

Piatok 27.3.
18:00 Petr Borkovec
19:00 Zoltán Németh

Sobota 28.3.
18:00 Zuzana Husárová
19:00 Dominika Moravčíková

Nedeľa 29.3.
18:00 Alžběta Stančáková
19:00 Peter Brezňan

Pondelok 30.3.
18:00 Adam Borzič
19:00 Marie Iljašenko

Utorok 31.3.
18:00 Katarína Kucbelová
19:00 Petra Strá

VYSTÚPIA:

Petr Borkovec (1970) je překladatel, básník a prozaik, držitel Ceny Jiřího Ortena (1995) či německé Ceny Huberta Burdy (2001). Jeho básně vyšly ve většině evropských jazyků. Narodil se 17. dubna 1970 v Louňovicích pod Blaníkem. Je dramaturgem nakladatelství a literární kavárny Fra. Mezi jeho nejnovější knihy patří Petříček Sellier & Petříček Bellot
(2019), Herbář k čemusi horšímu (2018, nominace na cenu Magnesia litera), Lido di Dante (2017), Zlodějíček (2014), Milostné básně (2012) a jiné.

Zoltán Németh (1970) je maďarský básnik, literárny historik a kritik na Slovensku. Narodil sa v Nových Zámkoch. Zaoberá sa postmodernou literatúrou, otázkami pseudonymov v literatúre, transkultúrnou literatúrou. Je redaktorom literárneho časopisu Irodalmi Szemle. Vo vydavateľstve Kalligram vydal sedem básnických zbierok v maďarčine; v slovenskom preklade Petra Macsovszkého mu v roku 2019 vyšiel výber Kunstkamera. Od r. 2017 žije vo Varšave, je profesorom Varšavskej univerzity.

Zuzana Husárová (1983) je literárna vedkyňa a poetka. Je autorkou experimentálnej literatúry s využitím rôznych médií, na interaktívnych literárnych projektoch spolupracuje s Ľubomírom Panákom. Debutovala knihou vizuálnej poézie liminal (v anglickom jazyku 2012, v slovenskom jazyku 2013), ktorá je súčasťou transmediálneho projektu, na ktorom spolupracuje s vizuálnou umelkyňou Amaliou Roxanou Filip (www.liminal.name). Druhá kniha vizuálnej poézie lucent (2013) je taktiež súčasťou projektu s Amaliou Roxanou Filip, do ktorého patria okrem knihy aj zvuková poézia a živé performancie.

Dominika Moravčíková (1992) sa narodila v Strečne. Od októbra 2019 je doktorandkou Ústavu hudební vědy na FF UK v Prahe. Ako externá prispievateľka spolupracuje s angažovaným mesačníkom Kapitál a je členkou organizačného tímu literárneho projektu Medziriadky. Prebýva striedavo v Prahe, v Strečne a Súľove. V roku 2019 sa stala absolútnou víťazkou literárnej súťaže Básne SK/CZ, ako aj súťaže Poviedka.

Alžběta Stančáková (1992) vystudovala bohemistiku a komparatistiku na FF UK v Praze. V současné době je doktorandkou na FF MU v Brně. Příležitostně překládá z francouzštiny a angličtiny. V roce 2014 debutovala sbírkou Co s tím, za kterou obdržela Cenu Jiřího Ortena. Básně, povídky a kritiky publikovala v časopisech Psí víno, Souvislosti, H_aluze, Glosolália či Dobrá adresa. Její texty byly přeloženy do němčiny, polštiny a rumunštiny.

Peter Brezňan (1978), vyštudoval estetiku na FiF UK v Bratislave, kde získal i PhD. Dlhodobo sa aktívne venoval divadlu. V súčasnosti „na voľnej nohe“ publikuje odborné články, spoluorganizuje vedecké konferencie. Je editorom zborníka Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského (2017). Jeho básne boli publikované v časopisoch Vlna, Romboid, Rak i Tvar. V roku 2017 vydal debutovú básnickú zbierku Skúsenosti týchto dní (zvierat).

Adam Borzič (1978) je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar od roku 2013. Spoluzaložil básnickou skupinu Fantasía, s níž vydal společnou knihu Fantasía (2008). Dále publikoval básnické sbírky Rozevírání (2011), Počasí v Evropě (2013), za kterou byl v roce 2014 nominován na Magnesii Literu, Orfické linie (2015), Západo-východní zrcadla (2018) a Dějiny nitě (2020). Ukázky z jeho poezie byly přeloženy do několika evropských jazyků. Vedle literatury se zabývá psychoterapií a spiritualitou.

Marie Iljašenko (1983) sa narodila v Kyjeve a vyrastala v Polici nad Metují. Vyštudovala komparatistiku a východoeurópske štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe, v súčasnosti pracuje ako knižná redaktorka a prekladateľka. Vydala zbierky Osip míří na jih (2015, nominácia na cenu Magnesia Litera za debut) a Sv. Outdoor (2019). Jej básne boli preložené do niekoľkých jazykov. Bola tiež nominovaná na Drážďanskú cenu lyriky a Cenu Jana Buriana. Žije v Prahe.

Katarína Kucbelová (1979) sa narodila v Banskej Bystrici, žije v Bratislave. Je autorkou štyroch básnických kníh: Duály (2003), Šport (2006), Malé veľké mesto (2008) a Vie, čo urobí (2013). V roku 2019 jej vyšla prozaická kniha Čepiec, ktorá je momentálne nominovaná na cenu Anasoft litera. Pracuje ako kultúrna manažérka.

Petra Strá (1979) vydala sbírky Volavka (2013), a Vríka
(2017). Publikovala v různých literárních časopisech (Host, Tvar aj.). Je zakladatelkou a básnířkou la školy, hudební školy autorské tvorby a improvizace pro děti už od nejnižšího věku. Autorka písňových textů, nové hudební pedagogiky založené na hudebních obrazech, la¬strojích a principu ponechání původu. Vystudovala dopravní inženýrství, geografii a tvůrčí psaní. Žije v Praze.