16.06.2006 18:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Básnické svety Tomasa Transtromera a Milana Rúfusa

Básnické svety Tomasa Transtromera a Milana Rúfusa. Program za prítomnosti švédskeho aj slovenského básnika.