12.04.2019 16:00
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Podujatie

Beseda s Arpádom Soltészom

Beseda s novinárom a spisovateľom Arpádom Soltészom (v rámci projektu Stretnutia s literatúrou 3).
Reč bude aj o jeho románoch Mäšo – Vtedy na východe a Sviňa, ktoré sa odohrávajú v malebnej krajine pod drobnými veľhorami...

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.