12.03.2014 17:00
Krajská knižnica Karola Kmeťku v Nitre
Podujatie

Beseda s autorom knihy Hrdzavý kríž

Beseda s autorom knihy Hrdzavý kríž Vojtechom Czoborom, ktorý žije v Nemecku a debutoval knihou Potomkyňa.

http://www.ksknitra.sk/

http://www.vojtech-czobor.eu/page12.html