05.10.2006 12:30
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Podujatie

Beseda s fínskošvédskymi spisovateľmi

5.10. štvrtok   od 12.30    beseda s fínskošvédskymi  spisovateľmi (Gondova 2, poslucháreň č. 236)

        Bengt Ahlfors (mnohé jeho hry hrajú  slovenské divadlá), Birgitta Boucht, Marita  Gleisner, Margaretha Hupa, Anders  $Larsson, Bodil Lindfors, Susanne Ringell,   Ingmar SvedbergNalle Valtiala, Inga-Britt Wik, Thomas Wulff

                                               Preklady do slovenčiny:

                                               Revue svetovej literatúry 3/2005: Susanne Ringell:     Asi ako ja (próza), Bodil Lindfors/ová/: Kaviareň Nezvaná Smútok (básne)

                                               Revue svetovej literatúry 22/1986: Bodil Lindfors:       Nestavaj si žiadne mosty (básne)