07.12.2022 18:00
Klariská 1
Podujatie

Bjørnstjerne Bjørnson 190

Večer venovaný významnej osobnosti severskej literatúry a kultúry, humanistovi svetového významu, nositeľovi Nobelovej ceny Bjørnstjerne Bjørnsonovi pri príležitosti jeho jubilea 190 rokov.
Súčasťou bude beseda týkajúca sa jeho života, literárneho diela, stále aktuálnych politických názorov, umelecky prednesené ukážky jeho tvorby a nórska hudba pre husle a klavír.
Protagonisti: Mgr. Anna Dojčanová – novinárka, Mgr. art. Ivo Gogál - interpret textov, Mgr., Mgr. art. Juraj Havaj - interpret textov, MgA. Alena Hučková - klaviristka, Mgr. Eva Lavríková – nordistka, PhDr. Marianna Oravcová, CSc. – filozofka, MgA. Daniel Rumler - huslista
Partneri: Veľvyslanectvo Nórskeho kraľovstva v SR, Bratislava - hlavné mesto SR, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, MČ Bratislava-Staré Mesto, Spoločnosť slovensko - nórskeho priateľstva, ICT ISTROCONTI, a. s.
Tento projekt finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.
Vstup voľný. Priestor je vykurovaný.