12.10.2017 17:00
Trvanie do: 12.10.2017
Mestská knižnica v Bratislave, Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Podujatie

Božena Slančíková-Timrava

Podujatie z cyklu Ako knihy menia náš život venované jubilujúcej spisovateľke, dramatičke a predstaviteľke slovenského literárneho realizmu (150. výročia narodenia).
Hosťkou je PhDr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca katedry kulturológie FiFUK, ktorá sa bude venovať podtéme formovania kritických postojov voči negatívnym javom spoločnosti a uvedomenie si samého seba cez literatúru.
Program spestria študenti Cirkevného konzervatória.
Organizuje Živena.