21.02.2008 19:00
Trvanie do: 21.02.2008
Kníhkupectvo Artforum v Bratislave
Podujatie

Bratislava v Artfore. Vydrica historická a hriešna

Od 18.2 do 8.3. budú v kníhkupectve Artforum na Kozej ul. 20 prebiehať počas troch týždňov sprievodné večery s hosťami na aktuálne témy.

Začiatky každú stredu a štvrtok vždy o 19. hod.

 

Streda 20.2. Genius loci a architektúra

Ako ovplyvňuje pôvodná a moderná architektúra ducha mesta.

Hostia: Miroslav Marcelli, Štefan Šlachta, Ján Bahna, Peter Žalman, Michal Bogár

Hudba:Požon sentimentál

 

Štvrtok 21.2. Vydrica historická a hriešna

Stavebný obraz podhradskej časti mesta – Vydrice od jej vzniku až po úpadok a likvidáciu. Vízia modernej výstavby v Podhradí.

Hostia: Štefan Holčík, Anton Baláž

Hudba: Požoň sentimentál

 

Streda 27.2. Židovská Bratislava

Predstavenie kníh o židovskej Bratislave a toho, čo ostalo z mozaiky židovskej Bratislavy

Hostia: Peter Salner, Jaroslav Franek

Hudba: Pressburger Kletzmer band

 

Štvrtok 28.2. Najstaršie dejiny mesta

Pavel Dvořák predstaví Prvú a Druhú knihu o Bratislave

Hostia: Pavel Dvořák

 

Streda 5.3. Knihy rozhovorov Jána Štrassera

Naživo s Milanom Lasicom, Mariánom Labudom a Tomášom Janovicom

Hostia: Ján Štrasser, Milan Lasica, Marián Labuda a Tomáš Janovic

Hudba: Požoň Sentimentál

 

Štvrtok 6.3. Beatová Bratislava

Nielen o slovenskom bigbíte

Hostia: Marián Varga, Pavol Hammel, Kamil Peteraj, Peter Uličný, Marian Jaslovský, Dušan Mitana, Fedor Freššo