11.06.2014 10:00
Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava
Podujatie

Byť ženou. Romány Pirosky Szenes

Hosťovská prednáška doc. PaedDr. http://www.usvl.sav.sk/?lng=sk&doc=activ&id=82, PhD.:

Byť ženou. Romány Pirosky Szenes

Doc. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. pôsobí v Ústave maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Publikovala monografiu Szellemidézés. Mécs László-tanulmányok (Vyvolávanie duchov. Životné dielo Lászlóa Mécsa, 2008) a dve zbierky štúdií Mennynek és földnek (Nebu i zemi, 2009) a Mezsgye (Medza, 2001). Vo svojich odborných publikáciách sa venuje otázkam maďarskej literatúry a ženskej literatúry, ale píše aj beletriu. Jej prvá zbierka poviedok A keselyű hava (Mesiac supa, 2004) získala viaceré ocenenia.