19.09.2019 10:00
Trvanie do: 19.09.2019 17:00
Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava
Podujatie
Ústav slovenskej literatúry SAV

Česko-slovenské konfrontácie 2019

Vo štvrtok 19. 9. 2019 sa v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave na Patrónke uskutoční ďalší ročník pravidelného podujatia Česko-slovenské konfrontácie. Účastníci z Ústavu slovenskej literatúry SAV, Ústavu pro českou literaturu AV ČR a ďalších českých akademických pracovísk budú diskutovať o vybraných tituloch českej a slovenskej literatúry. Diskusiu doplní verejná prednáška pracovníkov ÚČL AV ČR o podstatných textoch i tendenciách v českej poézii (Martin Lukáš) a próze (Markéta Kittlová). Seminár k vybraným knižkám sa začne o 10.00 hod. 
Témou budú próza Mila Janáča Milo nemilo, zbierka poviedok Ivana Medešiho Jedenie, romány Anny Cimy Probudím se na Šibuji a Petra Stančíka Nulorožec. Z poézie to budú básnické zbierky Erika Grocha Nil, úvod a Melanchólia. Neviem, Herbář k čemusi horšímu Petra Borkovca a Inventura Kamila Boušku. 
Verejná prednáška o aktuálnom roku v českej literatúre sa začne o 15.00 hod.