22.09.2022 17:00
Rakúske kultúrne fórum v Bratislave
Podujatie

Čítanie v rámci Festivalu Jána Smreka 2022

Čítanie v rámci Festivalu Jána Smreka 2022
Básnici piatich krajín a ich poézia
 
22. september 2022, 17.00
Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A
 
Tohtoročný Festival Jána Smreka sa uskutoční v dňoch 20. až 22. septembra 2022 v Bratislave, Trnave a v Senci. Festival organizuje Slovenské centrum PEN v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom, Galériou Nedbalka, nórskou agentúrou NORLA a gymnáziami v Trnave a Senci. Podujatia Festivalu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
Hosťami Rakúskeho kultúrneho fóra na záverečnom podujatí 22. septembra o 17.00 hod. budú:
Helmuth A. Niederle, básnik, prozaik, prezident Rakúskeho centra PEN
Richard Pietrass, nemecký básnik, prekladateľ a laureát tohtoročnej Ceny Jána Smreka
Nadja Popova, poetka a prekladateľka zo Sofie
Knut Ødegård, nórsky básnik, prekladateľ a laureát Ceny Jána Smreka 2007
Mária Bátorová, poetka, prozaička a literárna vedkyňa
Ján Zambor, básnik, prekladateľ a literárny vedec
Podujatie moderuje v slovenčine a nemčine Milan Richter.
Diváci budú mať k dispozícii zborník textov všetkých účastníkov tohtoročného Festivalu Jána Smreka.
Foto: TASR
Lesung im Rahmen des „Ján-Smrek-Festivals 2022“
Dichter aus fünf Ländern und ihre Poesie
 
22. September 2022, 17.00
Bratislava, Österreichisches Kulturforum, Hodžovo nám. 1/A
 
Das diesjährige Ján-Smrek-Festival wird vom 20. bis 22. September 2022 in Bratislava, Trnava und Senec stattfinden. Das Festival wird vom Slowakischen PEN-Zentrum in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum, der Galerie Nedbalka, der norwegischen Agentur NORLA und den Gymnasien in Trnava und Senec organisiert. Die Veranstaltungen des Festivals wurden aus öffentlichen Mitteln des Fonds für Unterstützung der Kunst unterstützt.
 
Bei der Abschlussveranstaltung im Österreichischen Kulturforum am 22. September um 17.00 Uhr werden ihre Gedichte lesen:
- Helmuth A. Niederle, Dichter, Prosaiker, Präsident des Österreichischen PEN-Zentrums
- Richard Pietrass, deutscher Dichter, Übersetzer und Preisträger des diesjährigen Ján-Smrek-Preises
- Nadja Popova, Dichterin und Übersetzerin aus Sofia
- Knut Ødegård, norwegischer Dichter, Übersetzer und Preisträger des Ján-Smrek-Preises 2007
- Mária Bátorová, Dichterin, Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
- Ján Zambor, Dichter, Übersetzer und Literaturwissenschaftler
Moderation in slowakischer und deutscher Sprache: Milan Richter.
Dem Publikum wird eine Broschüre mit den Texten aller Teilnehmer des diesjährigen Ján-Smrek -Festivals zur Verfügung stehen.
Foto: TASR