15.06.2023 10:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie

Denisou Cabadaj Ogino v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, kultúrnej inštitúcii Banskobystrického samosprávneho kraja, sa 15. júna 2023 o 10.00 hod. uskutoční ilustračná tvorivá dielňa kaligrafie s Denisou Cabadaj Ogino. Podujatie je určené pre organizovanú skupinu žiakov ZŠ, ale môžu sa ho zúčastniť aj jednotlivci.

Podujatie je súčasťou projektu Knižnica pre ľudí a jej cyklu Deti hurá do čítania, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Denisa Cabadaj Ogino pochádza zo stredného Slovenska, ako 23-ročná odišla pracovať do Japonska, kde žila desať rokov. Zamilovala sa nielen do exotickej krajiny, ale aj do Japonca, vydala sa za neho a majú spolu syna. Svoj príbeh o veľkej láske, ktorá nedokázala prekonať kultúrne rozdiely opísala v románoch pre dospelých Sushi v Dushi (2012) a S dušou Japonky (2015). V roku 2012 jej vyšla aj kuchárska kniha Navarme si Japonsko. Naposledy autorka vydala knihu pre deti Ogi báje (2023), ktorú ilustroval jej syn Justin Ogino. Knižka, v ktorej je iba niekoľko rozprávok – a pritom je v nej tak veľa! Lebo aj v japonských rozprávkach sa vysoko oceňuje spravodlivosť, čestnosť, starostlivosť a pomoc v núdzi. Zlo, falošnosť a závisť sa trestajú. V ilustračnej tvorivej dielni s Denisou Cabadaj Ogino sa prítomní oboznámia s umením kaligrafie, ktorá dosiahla mimoriadne vysokú úroveň najmä v Číne a Japonsku. Kaligrafia je vlastne umenie písania krásneho písma rukou pomocou rozličných nástrojov a na rozličné druhy podkladových materiálov, druh výtvarného umenia, ktorého základom je písmo.