01.09.2014
Podujatie

Detektívka 2014

Súťažiť môžu všetci, ktorí pošlú svoj dosiaľ nepublikovaný rukopis detektívky v digitálnej podobe v rozsahu 6-9 autorských hárkov (120 až 180 normostrán) na mailovú adresu detektivka@forzamusic.sk alebo v tlačenej podobe na adresu FORZA Music, P.O.BOX 5, 830 00 Bratislava 3, heslo: Detektívka

Víťaz dostane autorskú zmluvu na odmenu vo výške 2000 €. Vydavateľstvo zabezpečí kompletnú redakčnú prípravu rukopisu, grafiku, marketing a vydanie v printovej alebo elektronickej podobe.

Knižnú podobu však môžu získať aj viaceré rukopisy, ktoré budú honorované už štandardným spôsobom. Rukopisy je potrebné posielať od 1. marca 2014 do 1. septembra 2014. Vyhlásenie výsledkov bude: 1.12.2014