17.04.2024 18:00
Martinus v Bratislave, Obchodná 26
Podujatie

Deti, láska ku knihám a čitateľské identity s Hannah Schneewind

Pod čítaním v škole si často predstavíme plynulé čítanie nahlas alebo úlohy, ktoré overujú porozumenie textu. No môže byť základným kameňom v rozvoji čitateľstva dôvera? Čo je náplňou práce koučov čitateľskej gramotnosti na školách v USA? Čo sú overené spôsoby, ako viesť deti k samostatnému čítaniu? A bude teda na konci láska ku knihám?
 
O tomto všetkom budeme diskutovať s Hannah Schneewind a OZ Krajinou čitateľov. Hannah je autorka knihy Trusting Readers, lektorka a koučka čitateľskej gramotnosti pre školy v USA. OZ Krajina čitateľov sa venuje významu čítania a pomáha učiteľom v oblasti budovanie čitateľskej gramotnosti.