11.11.2021 18:00
Online
Podujatie

Diskusia Trojica: Norbert György - Ivan Medeši / Maroš Volovár

Norbert György - Ivan Medeši / Maroš Volovár
HU - SK
 
Diskusia je súčasťou Online Bibliotéky s LIC.
 
TROJICA AIR je od roku 2020 rezidenciou pre prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov. Do 15. novembra sa v Banskej Štiavnici venuje prekladu knihy Jedenie Ivana Medešiho do maďarského jazyka Norbert György. Na podujatí sa predstavia spolu s Marošom Volovárom. Moderuje Dado Nagy.
Video nájdete vo štvrtok 11.11. si o 18:00 na našom YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCctU_XyoTOeqoldgv2QWAfg
 
Ivan Medeši je srbský autor žijúci vo Vojvodine. Je príslušníkom najmenšej z miestnych národnostných menšín. Píše v dolnozemskej rusínčine, ktorá je z jazykového hľadiska kodifikovanou východnou slovenčinou, toto nárečie je však od spisovnej slovenčiny dosť vzdialené a pre väčšinu Slovákov nezrozumiteľné. Na rozdiel od Srbska si ho adoptovala slovenská literatúra vďaka prekladom a vydavateľskej iniciatíve Maroša Volovára. Ivan Medeši vyrastal v metropole svojej diaspory, v obci Ruski Kerestur a študoval v Novom Sade. V slovenskej literatúre sa presadil vďaka výhre literárnej ceny Anasoft litera so zbierkou poviedok Jedenie. Medzičasom mu vyšla druhá zbierka poviedok s názvom Vilkovia. Autor nehovorí po slovensky, na diskusiách ho sprevádza jeho vydavateľ, prekladateľ a tlmočník Maroš Volovár a inak to nebude ani teraz.
 
Norbert György sa umeleckému prekladu začal venovať na objednávku maďarského časopisu Lettre Internationale. Do maďarčiny preložil diela významných slovenských autorov a autoriek prózy, napr. Ballu, Víťa Staviarskeho, Ivany Dobrakovovej, a poézie, napr. Mily Haugovej, Kataríny Kucbelovej, Michala Habaja a ďalších.
 
Projekt TROJICA AIR finančne podporila LITA- autorská spoločnosť.
Autorkou grafickej koncepcie je Kristína Soboň, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik.