08.11.2019 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Dve zo Sedem sro: Oľga Feldeková, Elena Vacvalová

Srdečne vás všetkých pozývame na stretnutie s hosťkami Oľgou Feldekovou a Elenou Vácvalovou. FB podujatie nájdete tu.