10.11.2022 18:00
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Harald Jähner: Čas vlkov. Život v troskách Tretej ríše

Harald Jähner patrí k najvýznamejším nemeckým historikom a novinárom. Jeho oceňovaná kniha vysvetľuje, ako sa Nemecko po porážke opäť dokázalo pozdvihnúť a najmä ako ťažko, ale odhodlane budovalo demokraciu a otvorenú spoločnosť. Do písania o dejinách autor vniesol hlboké pochopenie pre ľudské osudy a podarilo sa mu napísať pestrú panorámu sveta postaveného na troskách diktatúry. Jeho rozprávanie o ceste od hrôzovlády k slobode je mimoriadne poučné aj pre nás.
 
Nemecko 1945: krajina v troskách. Z miest sa stali ruiny a viac než polovica obyvateľov žije tam, kde nepatrí alebo netúži byť. Ako sa z takéhoto chaosu dá znovu vybudovať fungujúca spoločnosť?
V zbombardovanom Berlíne sa novinárka a členka odboja Ruth Andreas-Friedrichová zohrieva pri provizórnej piecke a do denníka zaznamenáva, ako mesto zachvátilo šialenstvo očakávania a pracovitosti. Američania vysielajú Hansa Habeho, židovského novinára a vojaka americkej armády, do prvej línie psychologickej vojny, ktorej úlohou je založiť novinové impérium a pokúsiť sa zmeniť nemecké myslenie. Filozofka Hannah Arendtová sa vracia do krajiny, z ktorej utiekla, a s prekvapením zisťuje, že jej obyvatelia sú síce posadnutí túžbou po novom začiatku, no pri zmienke o holokauste mlčia.
Kniha Čas vlkov zobrazuje fascinujúcu panorámu národa, ktorý sa ocitol na križovatke monumentálnych zmien. Roky 1945 až 1955 boli hrubou a surovou dekádou, no ukázali sa ako rozhodujúce obdobie pre ďalšiu budúcnosť Nemecka. Autor ponúka strhujúci portrét skorumpovanej, demoralizovanej a súčasne slobodnej spoločnosti.
 
Harald Jähner (1953) je nemecký novinár a spisovateľ. Ako literárny kritik a editor pôsobil v denníkoch Frankfurter Allgemeine Zeitung a Berliner Zeitung. V roku 2011 mu udelili titul čestného profesora kultúrnej žurnalistiky na Berlínskej univerzite umení. Za knihu Čas vlkov získal roku 2019 literárne ocenenie Preis der Leipziger Buchmesse.
 
Harald Jähner: Čas vlkov. Život v troskách Tretej ríše
Knihu vydáva N Press.
Preklad Miloslav Szabó.
 
Večer bude moderovať historik a prekladateľ knihy Miloslav Szabó. Podujatie bude silmultánne tlmočené.
 
Podujatie sa uskutočňuje vďaka podpore Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko.
Buchpräsentation im Rahmen des Festivals One World
 
____________________________
 
Harald Jähner ist einer der bedeutendsten deutschen Historiker und Journalisten. Sein preisgekröntes Buch erklärt, wie Deutschland nach der Niederlage wieder aufstehen konnte und vor allem, wie es hart, aber entschlossen um den Aufbau von Demokratie und einer offenen Gesellschaft kämpfte. Indem er über Geschichte schreibt, bringt der Autor ein tiefes Verständnis für menschliche Schicksale mit und es gelingt ihm, ein farbenfrohes Panorama einer Welt zu zeichnen, die auf den Trümmern einer Diktatur errichtet wurde. Sein Bericht über den Weg vom Schrecken in die Freiheit ist auch für uns sehr lehrreich.
 
Deutschland 1945: ein Land in Trümmern. Die Städte sind zu Ruinen geworden, und mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt dort, wo sie nicht hingehört oder wo sie nicht sein will. Wie kann aus einem solchen Chaos eine funktionierende Gesellschaft wieder aufgebaut werden?
Im zerbombten Berlin wärmt sich die Journalistin und Widerstandskämpferin Ruth Andreas-Friedrich an einem provisorischen Ofen und hält in ihrem Tagebuch fest, wie die Stadt von Erwartung und Arbeitsamkeit ergriffen wird. Die Amerikaner schicken Hans Habe, einen jüdischen Journalisten und Soldaten der US-Armee, an die Front eines psychologischen Krieges, um ein Zeitungsimperium aufzubauen und zu versuchen, das deutsche Denken zu verändern. Die Philosophin Hannah Arendt kehrt in das Land zurück, aus dem sie geflohen ist, und stellt mit Erstaunen fest, dass die Menschen dort zwar von der Sehnsucht nach einem Neuanfang besessen sind, aber bei der Erwähnung des Holocausts schweigen.
Wolfszeit zeichnet das faszinierende Panorama einer Nation, die sich am Scheideweg eines monumentalen Wandels befindet. Die Jahre 1945 bis 1955 waren ein hartes und raues Jahrzehnt, aber sie erwiesen sich als entscheidend für die Zukunft Deutschlands. Der Autor zeichnet ein fesselndes Porträt einer Gesellschaft, die zugleich korrupt, demoralisiert und frei ist.
 
Harald Jähner: Wolfszeit. Ein Jahrzehnt in Bildern. 1945 – 1955
Das Buch wird von N Press veröffentlicht.
Übersetzung in Slowakische von Miloslav Szabó.
 
Historiker und Übersetzer des Buches Miloslav Szabó übernimmt die Moderation des Abends
Die Veranstaltung wird von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland unterstützt.