31.01.2020
Banská Štiavnica
Literárna súťaž

Horákova Štiavnica 2019/2020

Horákova Štiavnica 2019/2020

                    Literárna súťaž mladých spisovateľov                   

                             súťažné propozície XXVI. ročníka                 

 

Základná škola Jozefa HorákaBanskej Štiavnici vyhlasuje XXVI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre mladých spisovateľov Horákova Štiavnica 2019/2020. Súťažné práce môžu žiaci základných škôl z celého Slovenska posielať do nasledujúcich súťažných kategórií:

I. kategória: Poézia (2. až 4. ročník / 5. až 9. ročník)

II. kategória: PRÓZA (2. až 4. ročník / 5. až 9. ročník)

III. kategória: práce autorov zo slovenských škôl v zahraničí

IV. špeciálna kategória: KOMIKS (do tejto súťažnej kategórie sa môžu zapojiť aj materské školy)

Podmienky súťaže

Téma: voľná

Žáner: povesť alebo fantasy

*žáner je potrebné dodržať vo všetkých súťažných kategóriách

 

Všetci súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: kniznica@zsjhbs.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.), predmet správy Horakova Stiavnica 2019/2020. Súťažiaci, ktorí sa rozhodnú zapojiť do IV. súťažnej kategórie, zašlú svoje súťažné práce na adresu: Základná škola Jozefa Horáka, Ulica P. Dobšinského č. 17, 969 22 Banská Štiavnica, heslo: Horákova Štiavnica 2019/2020.

Každá súťažná literárna práca musí mať v hlavičke uvedené: meno a priezvisko autora, vek, súťažnú kategóriu a kontakt na pedagóga, príp. školu. Tieto isté informácie budú mať na zadnej strane uvedené aj súťažné práce, ktoré budú súťažiť v IV. súťažnej kategórii – komiks. Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľujú organizátorom súhlas využiť ich na účel organizačného zabezpečenia súťaže Horákova Štiavnica 2019/2020, a to po dobu jej trvania.

Formálna stránka súťaže

Všetci súťažiaci smú do jednej kategórie zaslať maximálne 2 súťažné príspevky o rozsahu 1 až 3 normostrany (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier) alebo 2 až 4 komiksové dvojstránky (veľkosť A4, max. A3, technika ľubovoľná). V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň a nebudú spĺňať formálnu stránku súťaže, porota má právo neudeliť ceny či takéto súťažné texty zo súťaže vyradiť.   

Súťaž bude uzatvorená 13. decembra 2019. Súťažné práce, ktorú budú doručené po uzávierke, nebudú do súťaže zaradené. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 31. januára 2020 v priestoroch Základnej školy Jozefa Horáka.

Zloženie odbornej poroty

Lucia Hlubeňová (editorka vydavateľstva Ikar a.s. – edícia Stonožka)

Erik Fazekaš (editor vydavateľstva Albatros Media Slovakia)

Iveta Chovanová (kurátorka Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici)

Veronika Inglotová (pravnučka Jozefa Horáka, komiksová teoretička)

Renáta Taligová (predsedníčka MO Živena)

Monika Tisovčíková (učiteľka slovenského jazyka a literatúry)

Erika Müllerová (učiteľka slovenského jazyka a literatúry)

Lucia Polkorábová (učiteľka slovenského jazyka a literatúry)