23.03.2021 18:00
Online
Podujatie

Jazyk je hmatateľný

Literárne čítanie
Jazyk je hmatateľný
Čítanie: Ferdinand Schmatz
Moderovanie a preklad: Mila Haugová
Ferdinand Schmatz, experimentálny lyrik, spisovateľ a esejista, vedúci Inštitútu jazykového umenia na Akadémii úžitkového umenia vo Viedni. Jeho básne predstavujú priestor pre jazyk, do ktorého všetko priteká, mení sa a zaznieva. Texty Ferdinanda Schmatza sú subjektívne, senzibilné a vedomé si formy. Preklady jeho básní od Mily Haugovej pôsobia v slovenčine rovnako zaujímavo ako v nemčine.
V nemeckom a slovenskom jazyku.
V spolupráci s Grazer Autorinnen Autorenversammlung.
___________________
Literarische Lesung
Die Sprache ist greifbar
Lesung: Ferdinand Schmatz
Moderation und Übersetzung: Mila Haugová
Ferdinand Schmatz, experimenteller Lyriker, Schriftsteller und Essayist, leitet das Institut für Sprachkunst an der Angewandten in Wien. Seine Gedichte sind ein Raum der Sprache, wo alles fließt, sich ändert und klingt. Texte von Ferdinand Schmatz sind subjektiv, sensibel und formbewusst. Übersetzungen seiner Gedichte von Mila Haugová klingen in slowakischer Sprache genauso interessant wie auf Deutsch.
In deutscher und slowakischer Sprache.
In Zusammenarbeit mit Grazer Autorinnen Autorenversammlung.