24.04.2019 16:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Jozef Weis: Kroky k métam

Slávnostné uvedenie knihy do života – Jozef WEIS Kroky k métam.

Podujatie sa uskutoční v študovni krajskej knižnice.