25.05.2006 20:00
Štúdio 12 na Jakubovom námestí v Bratislave
Podujatie

Listovanie. Samko Tále

25. 5. o 20.00

Listování.cz...SAMKO TÁLE

Ďalšie z cyklu akčných scénických čítaní v podaní mladých profesionálnych hercov.

Ústami Samka Táleho zaznieva pravda jedna radosť, a je to zábava veľká, trpká. Bestseller Kniha o cintoríne sa v Čechách dočkal prekladu a pod názvom Kniha o hřbitově ho vydalo vydavateľstvo Host. LiStOVáNí.cz ho uvedie v česko-slovenskej variácii, ako Knihu o hřbitově a cintoríne.

Štúdio 12 je popri pražskom Paláci Akropolis a brnianskej Sklenenej louke ďalšou stálou scénou súboru Listování.cz. V spolupráci s Českým centrom.

Vstup voľný.

www.listovani.cz