16.08.2019 13:00
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Podujatie

Literárna dielňa s Annou Uramovou

Literárna tvorivá dielňa pod vedením poetky Anny Uramovej.