30.06.2021 23:45
Literárna súťaž

Literárna súťaž festivalu Končiny 2021

Radi píšete a chceli by ste verejne svoju tvorbu prezentovať? Prihláste sa do našej literárnej súťaže!

Ako na to?

Napíšte niečo alebo pohľadajte svoje staršie literárne počiny
uložte si ich vo formáte pdf alebo doc(x)
pošlite nám svoju tvorbu do 30.6.2021

Pravidlá súťaže

porota bude hodnotiť práce v dvoch kategóriách: poézia a próza
povolený rozsah v próze sú maximálne 2 strany formátu A4  pričom sa musí jednať o jednu celistvú prozaickú formu (napr. poviedku)
povolený rozsah v poézií sú maximálne 3 básne, pričom celkový rozsah nesmie prekročiť 2 strany formátu A4
každý súťažiaci sa môže do každej kategórie zapojiť iba raz (maximálne jedna poviedka alebo tri básne)
všetky práce musia byť autorské a nesmú byť doposiaľ nikde uverejnené!
tematicky nie je súťaž obmedzená

Vyhodnotenie súťaže

prebehne na festivale (presný čas bude upresnený)
najlepšie práce z každej kategórie budú odmenené knižnými balíčkami a víťazné diela budú prečítané vo festivalovej čajovni 

PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE: TU