27.09.2007 20:20
Next Apache, Panenská 28, Bratislava
Podujatie

Literárne kino s Janou Beňovou

Jana Beňová: Plán odprevádzania

Koláže Palo Bálik

Hudobné improvizácie Peťo Bálik

Bratislavskí týpkovia, babenky a lúzri priamo v akcii.

Autorské čítanie z nových rukopisov ilustrované slovenskými maliarmi v priamom prenose

každý štvrtok o 20:20 na nádvorí kaviarne NEXT APACHE (Panenská 28, Bratislava)

pripravuje LCA Literárna a kultúrna agentúra, sponzor vinárstvo Handzuš & Handzuš