10.04.2024 18:00
Rómerov dom, Bratislava
Podujatie

Literárne kuloáre: Pohľad do profesie prekladateľa

Nový formát Literárne kuloáre prináša zákulisný pohľad na literárne profesie – a to rovno z prvej ruky, prostredníctvom diskusie s profesionálmi a profesionálkami, ktorí sa na vytvorení finálnej podoby knihy podieľajú.
 
Literárne kuloáre s témou PREKLADATELIA predstaví prekladateľky Evu Kenderessy a Gabiku Magovú, ktoré prezradia viac o tom, ako vyzerá proces prekladu knihy. Nielen študentom prekladateľstva poradia, ako sa k prekladom kníh dostali, čo je pre ne pri tejto práci výzvou a na čo by si mali dať ľudia pri prekladoch pozor. Moderuje Zuzana Bujačková.
 
Partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Vznik podujatia podporila LITA – autorská spoločnosť.
 
EVA KENDERESSY
Eva Kenderessy sa venuje prekladaniu umeleckej literatúry z rumunského jazyka. Okrem toho je vedeckou pracovníčkou a redaktorkou vedeckého časopisu World Literature Studies, ktorý vydáva Ústav svetovej literatúry SAV. Medzi jej preklady patria zbierky poviedok Nostalgia a Melanchólia (BRAK, 2024) ako aj román Solenoid (BRAK, 2020) od Mircea Cărtărescu, Poslední pionieri Východu. Antológia súčasnej rumunskej poézie (Vlna/Drewo a srd, 202) či Sklenená záhrada od Tatiany (BRAK, 2023).
 
GABRIELA MAGOVÁ
Vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracovala v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá prózu a poéziu z maďarčiny. Pracuje v Slovenskom rozhlase ako redaktorka a dramaturgička. Knižne jej vyšli preklady románov Györgya Dragomána (Biely kráľ), Sándora Máraiho (Vzbúrenci, Hlas, Posila), Antala Szerba (Cesta za mesačnej noci), Lászlóa Krasznahorkaiho (Melanchólia vzdoru, Svet sa hýbe) a i. Je podpredsedníčka O. Z. DoSlov a šéfredaktorka časopisu Verzia.
 
O FORMÁTE LITERÁRNE KULOÁRE:
Náš nový formát Literárne kuloáre prináša zákulisný pohľad na literárne profesie – a to rovno z prvej ruky, prostredníctvom diskusie s profesionálmi a profesionálkami, ktorí sa na vytvorení finálnej podoby knihy podieľajú. Podujatia v Rómerovom dome tak počas niekoľkých týždňov priblížia nielen prácu spisovateľov a spisovateliek, ale zamerajú sa aj na prekladanie, redigovanie, vydávanie či grafické spracovanie kníh. Každé z podujatí predstaví dvojicu hostí z rovnakého fachu. Tí sa podelia so svojimi skúsenosťami v rozhovoroch so Zuzanou Bujačkovou, ale aj v debatách so samozným publikom.
 
Literárne kuloáre sú venované predovšetkým študentstvu stredných a vysokých škôl, ale oslovia aj dospelé publikum, ktoré by chcelo viac porozumieť literatúre, knižnej kultúre a s ňou spojeným procesom. Podujatia budú prebiehať interaktívnou formou na pomedzí besedy a workshopu, do ktorého sa môže voľne zapájať aj publikum.
 
Literárne kuloáre sa tiež vo svojej druhej fáze zamerajú na kritickú reflexiu čítania tzv. povinnej literatúry, jej vnímanie a chápanie v širšom kultúrne-spoločenskom kontexte, či z hľadiska jej aktualizácie.